poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Poszkodowany w wypadku jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym

Pałac Sprawiedliwości w Monachium

Zgodnie z art. 53 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Kim jest "strona" postępowania? kto to jest "oskarżyciel posiłkowy" i czy warto nim zostać? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

wtorek, 15 sierpnia 2017

Termin wykonania obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w sprawie karnej

W którym momencie pokrzywdzony może domagać się od skazanego w sprawie karnej sprawcy wypadku komunikacyjnego zapłaty odszkodowania orzeczonego w wyroku? Czy Sąd może określić termin zapłaty takiego odszkodowania?

Odpowiedź na te pytania znajdziemy w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: II AKa 58/17).

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Przesłanki orzeczenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym.


Jakie warunki muszą zostać spełnione aby sąd w sprawie karnej orzekł wobec sprawcy przestępstwa (np. wypadku komunikacyjnego) na rzecz pokrzywdzonego obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu karnego "w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się".

Z przepisu tego wynika, iż do przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia przede wszystkim konieczne jest skazanie sprawcy. Przy czym nie ma znaczenia w tym przypadku, czy sąd "zawiesi" wykonanie orzeczonej wobec sprawcy kary czy też nie. 

Na odszkodowanie lub zadośćuczynienie w sprawie karnej nie ma co liczyć w przypadku uniewinnienia sprawcy lub umorzenia postępowania. Wówczas pozostaje tylko droga cywilna.

Wyjątkiem, kiedy sąd nie skazując sprawcy będzie mógł przyznać od niego odszkodowanie lub zadośćuczynienie pomimo braku skazania, będzie warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu karnego "sąd umarzając warunkowo postępowanie karne nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę...".

No dobrze, ale jakie jeszcze przesłanki muszą zostać spełnione oprócz skazania sprawcy?

wtorek, 25 lipca 2017

Odszkodowanie za wypadek w tramwaju lub autobusie miejskimPan Piotr jak co dzień przemieszczał się do pracy tramwajem. Wagon, do którego wsiadł był dość zatłoczony, a wszystkie miejsca siedzące - zajęte.  Nasz bohater chcąc, nie chcąc musiał podróżować w postawie stojącej. Nagle pojazd gwałtownie zahamował. Mimo tego, iż pan Piotr trzymał się poręczy, na skutek silnego szarpnięcia upadł i doznał potłuczeń. Najbardziej martwił go jednak narastający ból nogi w okolicy kostki. Jak się okazało poturbowane zostały też inne osoby. Na miejsce zdarzenia została wezwana karetka pogotowia i Policja. Pan Piotr został zabrany do szpitala na prześwietlenie. Diagnoza po badaniu nie była optymistyczna - boląca noga jest poważnie złamana i wymaga zabiegu chirurgicznego. Pan Piotr spędził w szpitalu kilka dni. Po zabiegu przez kilka tygodni był zmuszony nosić ortezę, a także przejść kilkunastotygodniową rehabilitację. Pan Piotr poniósł koszty leczenia m. in. zakup ortezy, środków przeciwbólowych i przeciwzakrzepowych. Po wypadku zmagał się z bólem i dużym dyskomfortem przy wykonywaniu codziennych czynności. Do pracy i normalnego trybu życia powrócił po 3 miesiącach rekonwalescencji. Rzekomy sprawca zdarzenia, który miał doprowadzić do awaryjnego hamowania tramwaju nie został ustalony. Postępowanie karne toczące się w przedmiocie spowodowania wypadku komunikacyjnego zostało umorzone.

Na powyższym przykładzie postaram się odpowiedzieć na pytanie czy pan Piotr ma szanse na otrzymanie odszkodowania i zadośćuczynienia oraz do kogo powinien zwrócić się ze swoimi roszczeniami.

Kiedy przedawniają się roszczenia o zapłatę odszkodowania za wypadek komunikacyjny?


Niedawno pisałem o tym jakich roszczeń może domagać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym od sprawcy lub jego ubezpieczyciela (możesz o tym przeczytać tutaj). Dziś przedstawię przez jaki czas po takim zdarzeniu można dochodzić zapłaty tych roszczeń, bez narażania się na zarzut przedawnienia.

Generalna zasada zawarta w Kodeksie cywilnym (art.  4421 § 1) przewiduje, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Zasada ta nie dotyczy jednak szkód powstałych w wyniku przestępstw (w tym przestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego).